Hathor Consort & Hana Blažíková o.l.v. Romina Lischka 

Heavenly & Earthly Love

BE & CZ
ZONDAG 10 JULI - 15u00

Naast kamermuziek repertoire van brede Europese oorsprong brengt het Hathor Consort een unieke combinatie van oude muziek uit continenten met hedendaagse muziek, wereldmuziek en dans.

Het Hathor Consort,  genoemd naar Hathor, een moedergodin uit de Egyptische mythologie, werd in 2012 opgericht door Romina Lischka. Onder haar artistieke leiding wijdt het consort zich aan muziek uit renaissance en barok waarin een strijkersensemble van gamba's centraal staat.

 

Hathor_Consort_BW-0462-2.jpg

“Laten jouw borsten als trossen van de wijnstok zijn, je adem als de geur van appels, je tong als zoete wijn, waarin mijn kussen baden”. (Hooglied: 7)

 

De erotische teksten uit het Bijbelse Hooglied nemen een bijzondere plaats in binnen de Hebreeuwse Bijbel. Het seksuele verlangen tussen mensen van vlees en bloed staat centraal. Om de duidelijk aanwezige erotiek toch te kaderen als een vorm van goddelijke en geen menselijke liefde, interpreteert het Jodendom het Hooglied als een allegorie van de relatie tussen God en Israël, terwijl het Christendom het naar elkaar verlangende koppel als een allegorie van Christus en zijn ‘bruid’, de Kerk, begrijpt.

De omstreden inhoud van het Hooglied weerhield componisten niet om de prikkelende woorden op muziek te zetten, zoals in het geval van Giovanni Pierlugi da Palestrina (1525-1594) en diens 29-delige motettencyclus Canticum Canticorum. Ook Palestrina begrijpt het Hooglied geenszins als een vertelling van menselijke liefde, maar als “de goddelijke liefde voor Christus en zijn bruid, de ziel”. In de intussen beroemd geworden dedicatie, waarin Palestrina de cyclus opdraagt aan Paus Gregorius XIII, bekent de componist de zonde te hebben begaan om in het verleden wereldlijke liefdespoëzie te verklanken.

  • YouTube
"Blažíková limpidly stylish singing eloquently conveys the poetry and its sentiments. Such rarefied beauty and intelligence means that any risk of textural monotony is deftly side-stepped, and a treasure trove of fine music is revealed." Grammophone